"…Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς...»

Η λαμπρότερη γιορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι αυτή της Κοιμήσεώς Της.

Ολόκληρος ο Ορθόδοξος κόσμος γιορτάζει, τιμά και σεμνύνεται την Παναγία την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, την ονομάζει δε "Λαμπρή", "Πάσχα του Καλοκαιριού".
Ο Θάνατος και η Ταφή της Θεοτόκου, όπως και στην περίπτωση του Κυρίου μας, γίνεται πρόξενος ελπίδας, ζωής, χαράς και πανηγύρεως.
Ο θάνατος νικάται δια του θανάτου.

Η Μητέρα της ζωής μετέστη προς ουρανόν, ίσταται αδιαλείπτως στον Υιόν Της και με τις πρεσβείες Της λυτρώνει τις ψυχές μας.

Οι πιστοί υμνούμε και μακαρίζουμε την Παναγία ως Βασίλισσα και Δέσποινα του κόσμου, ως κεχαριτωμένη και ευλογημένη.
" Χαίρε Μαρία, Κυρία πάντων ημών. Χαίρε η μόνη άμωμος εν γυναιξί και καλή".
Η Βασίλισσα του κόσμου, ακούγοντας τις ικεσίες μας, κατεβαίνει από τον θρόνο Της και γίνεται η Μάνα που ζει την αγωνία και τον πόνο για την τύχη των παιδιών Της.
Η Υπεραγία Θεοτόκος, όπως στην εικόνα Της κρατεί με το δεξί Της χέρι το παιδί Της, τον Κύριο ημών, έτσι με τον ίδιο τρόπο, κρατεί τον πόνο της φτώχειας, της στέρησης, της αδικίας, της αρρώστιας, της μοναξιάς και της απελπισίας και χαρίζει τη λύτρωση.

"…Εις σε μόνην ελπίζω και θαρρώ και καυχώμαι και προστρέχω τη σκέπη Σου. Σώσον με…".
Η Μητέρα του κόσμου, όπως στην αγκαλιά Της "βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα", τον Υιόν και Λόγο του Θεού, έτσι βαστάζει με μητρική συμπάθεια όλα τα πλάσματα, για τα οποία ο Υιός Της θεληματικά θυσίασε τον εαυτό Του, και με μητρική μεσιτεία, διασώζει όλους τους ανθρώπους από τις ταραχές και τους κινδύνους.

Πώς είναι δυνατόν ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβομένων η χαρά, των Χριστιανών η Προστάτις, η Αειπάρθενος Μητέρα του Κυρίου να μην βλέπει τα βάσανα του κόσμου και να μην αναλαμβάνει τη σωτηρία ημών;
Πώς είναι δυνατόν τα πάναγνα χέρια Της να μην απλώνονται προστατευτικά επάνω στην κτίση, και τα γλυκύτατα μάτια Της να μην κοιτάζουν τη θλίψη και το δράμα του κόσμου;
Αισθανόμενοι όλοι μας την αγάπη της Παναγίας, ας τιμήσουμε την Κοίμησή Της. Ευλαβικά και με κατάνυξη ας αναφωνήσουμε μαζί με την Εκκλησία μας:
"…καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν".

Μαρία Δημητρακοπούλου
δημοσιογράφος

 Κατασκευή eshop ιστοσελίδων cloud φιλοξενία

nissan_tsioris_qashqai.png


 

Φαρμακεία

Πρωτοσέλιδα