Αὔριον Παρασκευή, 23 Αὐγούστου, ἑορτή τῆς ἀποδόσεως τῆς Κοιμήσεως τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου, ἑορτάζει καί πανηγυρίζει ἡ ῾Ιερά Μονή Κοιμ. Θεοτόκου Κρυονερίου ᾿Αμαλιάδος.

Σήμερα Πέμπτη τό ἑσπέρας καί ὥρα 7 θά τελεσθῆ Μέγας Πανηγυρικός ῾Εσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκό-που Ὠλένης κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ὅστις θά κηρύξη καί τόν θεῖον λόγον.
Αὔριον τό πρωΐ, κυριώνυμον ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, θά τελεσθῆ ὁ ὄρθρος καί ἡ ᾿Αρχιερατική Θ. Λειτουργία ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὠλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,ὅστις θά κηρύξη καί τόν θεῖον λόγον, μετά τό πέρας τῆς Θ. Λετουργίας θά πραγματοποιηθῆ καί ἡ λιτάνευσις τῆς ῾Ιερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγιᾶς μας μέχρι τά πλατάνια τῆς Μονῆς.
Εἰς ὅλας τάς ἀνωτέρω ῾Ιεράς ἀκολουθίας θά ψάλη ὁ συμπατριώτης μας Πρωτοψάλτης κ Γεώργιος Γιαννακόπουλος.
῞Οθεν παρακαλοῦνται οἱ φιλακόλουθοι τῆς Πόλεως ᾿Αμαλιάδος καί τῆς περιοχῆς ὅπως συμμετάσχουν τάς ὡς ἄνω ῾Ιεράς ᾿Ακολουθίας πρός σωματικήν καί ψυχικήν των ὑγείαν.
᾿Εκ τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς.

 Κατασκευή eshop ιστοσελίδων cloud φιλοξενία

nissan-tsioris-qashqai.png

output K8axPI

AIGLI
 

treorsisketo

athanasopoulos2017

Φαρμακεία

Πρωτοσέλιδα